Vi släcker inte

Vi kommer inte att släcka ljuset under ‘Earth Hour’, tycker hela jippot missar målet av flera anledningar.

 • Av den svenska elproduktionen kommer endast några få procent av bränslet från fossila källor. Wikipedia
   
 • Energianvändning över lag stigmatiseras i media och politisk debatt, vi ska inte dra ner på energianvändningen. Tvärtom bör den öka för att kunna användas till utvinning av användbara ämnen från råmaterial och avfall (att elda upp ‘avfall’ i värmeverk är ju totalt slöseri av användbart material), färskvattenframställning i tredje världen och för att alla människor i världen ska kunna uppnå en dräglig levnadsstandard.
   
 • Skulle politikerna mena allvar hade det istället för att enbart leverera tomma ord agerat på riktigt. Genom att sluta beskatta medborgarna för att dom kör bil, eller använder ren el för att värma upp huset, och istället genomföra förändringar som spelar någon roll. Svenska staten äger 100% av energijätten Vattenfall, som enbart genom 4 av sina kolkraftverk i Tyskland släpper ut koldioxid jämförbart med 15 miljoner bilar, men när de levererar 6 miljarder kronor till statskassan (2008) verkar det inte vara läge att ändra på det. Dessa borde för länge sedan ha ersatts med kärnkraft , men först nu kommer det på tal att ens fundera på nybyggnad av reaktorer!
   
 • Den hype som råder kring utsläpp av växthusgaser och ‘klimatet’ skapar på många håll profitörer som tjänar grova pengar på att utnyttja situationen, tex genom handel av utsläppsrätter, energideklaration av fastigheter, forskningspengar till projekt som inte leder någon vart osv, så länge man kan påstå att det är bra för klimatet så anses det som vettigt…
   
 • Energi är ingen bristvara, det finns i överflöd överallt. I solinstrålningen, i haven (både kinetisk energi och i form av väteisotoper som kan användas i framtida fusionskraftverk), i vinden och under marken i form av värme. Enbart dagens fallerade ekonomiska system hindrar folk att hitta effektivare sätt att utvinna detta, det ses inte som lönsamt. Många fler människor arbetar antagligen med att spekulera i pengar, värdepapper och liknande instrument, än de som faktiskt utvecklar något hållbart för framtiden. Vilka tjänar mest, och vilka gör ett viktigt jobb?
   

Under andra världskriget sysselsattes ca 130000 personer i Manhattanprojektet för att framställa kärnvapen som skulle vinna kriget. Faktum är att de allra flesta av dessa ägnade sig åt att utveckla metoder för att utvinna klyvbara ämnen att användas i bomberna, teknik som i fredstid sedan kunde användas för energiframställning. Tänk om man kunde få till en lika stor satsning för att på sätt framställa användbar energi i överflöd?

Är jag helt ute och cyklar? Kommentera gärna med era egna åsikter!

Tillägg: På förekommen anledning vill jag förtydliga jag är helt emot användandet av fossila bränslen i elproduktion.

1 kommentar to “Vi släcker inte”

 1. Staffan säger:

  Håller med om att det är betydligt vettigare att stoppa 4 kolkraftverk i Tyskland än att beskatta bilarna. Men varför inte båda delarna?

  Du pratar om att utvinna ‘användbara ämnen’ ur avfall. Vilka ämnen syftar du på och finns det teknik för att göra det? Länka gärna till någon artikel om detta. Finns det inte teknik måste vi ju elda upp soporna för att inte översvämmas av ett sopberg (900 ton per dag bara i stockholm http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2435555.svd?service=graphic). Och då är det ju bra att man tar tillvara den värmeenergin?

  Slutligen får jag intrycket att du liksom så många andra, har inställningen “politikerna gör inte exakt så som jag vill med det här problemet, då tänker jag inte lyfta ett finger för att hjälpa till”. Som tur är har inte alla den inställningen, då hade det vart helt kört. Man får göra det man kan och att släcka lamporna är en symbolisk handling för att uppmärksamma klimatproblemet. Men visst är det bra att debattera inriktningen på politiken.

Lämna en kommentar